Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Barbour, SJ Espino-Hernandez, G Reich, HN Coppo, R Roberts, ISD Feehally, J Herzenberg, AM Cattran, DC
Group authors
VALIGA Consortia North Amer Validation Oxford Derivation
Pubmed ID
26759049
Journal
Kidney international
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Fibros Förtvining Glomerulonefrit, IgA Glomerulär filtrationshastighet Kronisk njursvikt Kvinnlig Manlig Medelålders personer Mesangiala celler Människa Njure Prediktivt värde av tester Prognos Riskbedömning Sjukdomsförlopp Uppföljningsstudier Vuxna Vävnadsprov
Mesh EN
Atrophy Biopsy Disease Progression Fibrosis Follow-Up Studies Glomerular Filtration Rate Glomerulonephritis, IGA Kidney Kidney Failure, Chronic Mesangial Cells Predictive Value of Tests Prognosis Risk Assessment
First date
2016-02-07T10:40:23.966Z