Skip to main content
Publication date
2016 Feb 06
Authors
Cnattingius, S Villamor, E
Author KI Usernames
Cnattingius, S|svecna
Pubmed ID
26651225
Journal
Lancet (London, England)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Dödfödsel Graviditet Graviditetsantal Graviditetskomplikationer Kohortstudier Kroppsmasseindex Kvinnlig Människa Riskfaktorer Spädbarn Spädbarnsdödlighet Sverige Viktökning Övervikt
Mesh EN
Body Mass Index Cohort Studies Gravidity Infant Mortality Overweight Pregnancy Complications Risk Factors Stillbirth Sweden Weight Gain
First date
2016-02-28T10:54:24.363Z