Skip to main content
Publication date
2016 Mar
Authors
Hanson, LLM Westerlund, H Chungkham, HS Vahtera, J Sverke, M Alexanderson, K
Author KI Usernames
Alexanderson, K|kriale Westerlund, H|hugwes
Pubmed ID
26501153
Journal
Epidemiology (Cambridge, Mass.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Antidepressiva medel Arbetsplats Kvinnlig Logistiska modeller Manlig Medelålders personer Människa Oddskvot Personalnedskärning Social miljö Sverige Unga vuxna Vuxna
Mesh EN
Antidepressive Agents Logistic Models Odds Ratio Personnel Downsizing Social Environment Sweden Workplace
First date
2016-02-28T10:35:41.974Z