Publication date
2016 Apr 12
Authors
Evans, M Carrero, JJ Szummer, K Akerblom, A Edfors, R Spaak, J Jacobson, SH Andell, P Lindhagen, L Jernberg, T
Author KI Usernames
Andell, P|ponand Carrero, JJ|jucarr Edfors, R|robedf Evans, M|marand Jacobson, SH|stejac Jernberg, T|tomjer Spaak, J|jonspa Szummer, K|karszu
Pubmed ID
27056774
Journal
Journal of the American College of Cardiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
ACE-hämmare Akut njurskada Angiotensinreceptorblockerare Glomerulär filtrationshastighet Hjärtinfarkt Komorbiditet Kronisk njurfunktionsförsämring Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Njurdialys Njurtransplantation Proportional hazard-modeller Register Sekundär sjukdomsprevention Slaganfall Sverige Uppföljningsstudier Äldre Äldre, 80 och över Överlevnadsanalys
Mesh EN
Acute Kidney Injury Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors Angiotensin Receptor Antagonists Comorbidity Follow-Up Studies Glomerular Filtration Rate Kidney Transplantation Myocardial Infarction Proportional Hazards Models Registries Renal Dialysis Renal Insufficiency, Chronic Secondary Prevention Stroke Survival Analysis Sweden
First date
2016-04-24T10:59:06.225Z