Skip to main content
Publication date
2016 08
Authors
Borg, J Cervenka, S Kuja-Halkola, R Matheson, GJ Jonsson, EG Lichtenstein, P Henningsson, S Ichimiya, T Larsson, H Stenkrona, P Halldin, C Farde, L
Author KI Usernames
Borg, J|jacbor Cervenka, S|simcer Farde, L|lafard Halldin, C|chhall Jonsson, EG|erjons Jönsson, EG|erjons Kuja-Halkola, R|ralkuj Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Matheson, GJ|grmath Stenkrona, P|perkarls
Pubmed ID
26821979
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
5-HT1A-serotoninreceptor Biologisk tillgänglighet Corpus striatum Dopamin Dopamin D2-receptorer Dopamin D3-receptorer Dopaminreceptorer Enäggstvillingar Gen-miljöinteraktion Hjärna Manlig Människa Piperaziner Positronemissionstomografi Pyridiner Rakloprid Serotonin Serotoninreceptorer Synaptisk överföring Tvåäggstvillingar Vuxna
Mesh EN
Biological Availability Brain Corpus Striatum Dopamine Gene-Environment Interaction Piperazines Positron-Emission Tomography Pyridines Raclopride Receptors, Dopamine Receptors, Dopamine D2 Receptors, Dopamine D3 Receptor, Serotonin, 5-HT1A Receptors, Serotonin Serotonin Synaptic Transmission Twins, Dizygotic Twins, Monozygotic
First date
2016-08-28T10:32:43.694Z