Skip to main content
Publication date
2016 Feb
Authors
Arden, R Luciano, M Deary, IJ Reynolds, CA Pedersen, NL Plassman, BL Mcgue, M Christensen, K Visscher, PM
Author KI Usernames
Pedersen, NL|nanped
Pubmed ID
26213105
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Danmark Enäggstvillingar Förenta Staterna Förväntad livslängd Intelligens Kvinnlig Könskarakteristika Manlig Medelålders personer Metaanalys som ämne Människa Register Regressionsanalys Socioekonomiska faktorer Sverige Tvåäggstvillingar Veteraner Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Denmark Intelligence Life Expectancy Meta-Analysis as Topic Registries Regression Analysis Sex Characteristics Socioeconomic Factors Sweden Twins, Dizygotic Twins, Monozygotic United States Veterans
First date
2016-05-29T10:41:25.284Z