Skip to main content
Publication date
2016 Dec
Authors
Blaas, L Pucci, F Messal, HA Andersson, AB Ruiz, EJ Gerling, M Douagi, I Spencer-Dene, B Musch, A Mitter, R Bhaw, L Stone, R Bornhorst, D Sesay, AK Jonkers, J Stamp, G Malanchi, I Toftgard, R Behrens, A
Author KI Usernames
Blaas, L|leabla Douagi, I|iyadou Gerling, M|magerl Toftgard, R|rutoft Toftgård, R|rutoft
Pubmed ID
27798604
Journal
Nature cell biology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Alleler Bröstkörtlar hos djur Brösttumörer Cellhärkomst Cellproliferation Djur Djur, nyfödda Experimentella brösttumörer Graviditet Homeostas Hormoner Klonceller Kvinnlig Människa Möss Reglering av genuttryck, tumörer Resistens mot antineoplastiska läkemedel Sjukdomsfri överlevnad Stamceller Tumörstamceller Tumörutveckling Uppreglering
Mesh EN
Alleles Animals, Newborn Breast Neoplasms Carcinogenesis Cell Lineage Cell Proliferation Clone Cells Disease-Free Survival Drug Resistance, Neoplasm Gene Expression Regulation, Neoplastic Homeostasis Hormones Mammary Glands, Animal Mammary Neoplasms, Experimental Neoplastic Stem Cells Receptors, G-Protein-Coupled Stem Cells Up-Regulation
First date
2016-12-25T10:47:50.731Z