Skip to main content
Publication date
2016 Apr 14
Authors
Forsth, P Olafsson, G Carlsson, T Frost, A Borgstrom, F Fritzell, P Ohagen, P Michaelsson, K Sanden, B
Author KI Usernames
Borgstrom, F|frebor Borgström, F|frebor Olafsson, G|gylola Ólafsson, G|gylola
Pubmed ID
27074066
Journal
The New England journal of medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bedömning av funktionsförmågan Behandlingsavsiktsanalys Behandlingsresultat Dekompression, kirurgisk Kotförskjutning Kvinnlig Ländkotor Manlig Medelålders personer Människa Postoperativa komplikationer Reoperation Ryggradsförträngning Röntgenundersökning Spinalfusion Uppföljningsstudier Äldre
Mesh EN
Decompression, Surgical Disability Evaluation Follow-Up Studies Intention to Treat Analysis Lumbar Vertebrae Postoperative Complications Radiography Reoperation Spinal Fusion Spinal Stenosis Spondylolisthesis Treatment Outcome
First date
2016-04-24T11:05:51.073Z