Skip to main content
Publication date
2016 Oct 01
Authors
Nordstrom, P Pedersen, NL Gustafson, Y Michaelsson, K Nordstrom, A
Author KI Usernames
Pedersen, NL|nanped
Pubmed ID
27479111
Journal
JAMA internal medicine
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Dödlighet Enäggstvillingar Fetma Hjärtinfarkt Kohortstudier Kroppsmasseindex Kvinnlig Manlig Medelålders personer Multivariantanalys Människa Register Rökning Stillasittande livsstil Sverige Typ 2-diabetes Uppföljningsstudier Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Body Mass Index Cohort Studies Diabetes Mellitus, Type 2 Follow-Up Studies Mortality Multivariate Analysis Myocardial Infarction Obesity Registries Sedentary Behavior Smoking Sweden Twins, Monozygotic
First date
2016-11-06T10:45:13.496Z