Skip to main content
Publication date
2016 Jan 22
Authors
Nanda, V Downing, KP Ye, JQ Xiao, S Kojima, Y Spin, JM DiRenzo, D Nead, KT Connolly, AJ Dandona, S Perisic, L Hedin, U Maegdefessel, L Dalman, J Guo, L Zhao, XQ Kolodgie, FD Virmani, R Davis, HR Leeper, NJ
Author KI Usernames
Hedin, U|ulfhed Maegdefessel, L|larmae Perisic, L|ljuper
Pubmed ID
26596284
Journal
Circulation research
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Ateroskleros Bakben Celler, odlade Cellhypoxi Cyklinberoendekinashämmare p15 Djur Fenotyp Fysiologisk kärlnybildning Genetiska sjukdomsanlag Glattmuskelceller Glatt muskulatur i kärl Halsartärer Knockoutmöss Kranskärl Kvinnlig Manlig Människa Människokromosomer, par 9 Möss, inavlade C57BL Patologisk kärlnybildning RNA-interferens Signalomvandling Sjukdomsmodeller, djur Skelettmuskulatur Smad7-protein TGF-beta1 Tidsfaktorer Transfektion
Mesh EN
Atherosclerosis Carotid Arteries Cell Hypoxia Cells, Cultured Chromosomes, Human, Pair 9 Coronary Vessels Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor p15 Disease Models, Animal Genetic Predisposition to Disease Hindlimb Mice, Inbred C57BL Mice, Knockout Muscle, Skeletal Muscle, Smooth, Vascular Myocytes, Smooth Muscle Neovascularization, Pathologic Neovascularization, Physiologic Phenotype RNA Interference Signal Transduction Smad7 Protein Time Factors Transfection Transforming Growth Factor beta1
First date
2016-02-14T10:21:52.051Z