Skip to main content
Publication date
2016 04
Authors
Bjorkenstam, E Kosidou, K Bjorkenstam, C
Author KI Usernames
Bjorkenstam, C|chabjo Bjorkenstam, E|emmbjo Björkenstam, C|chabjo Björkenstam, E|emmbjo Kosidou, K|kyrkos
Pubmed ID
27032414
Journal
International journal of epidemiology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Barnmisshandel Barn till funktionshindrade föräldrar Familjekarakteristika Familjerelationer Kartläggning och enkäter Kvinnlig Manlig Människa Proportional hazard-modeller Register Självdestruktivt beteende Socioekonomiska faktorer Sverige Unga vuxna Ungdomar Våld i hemmet
Mesh EN
Child Abuse Child of Impaired Parents Domestic Violence Family Characteristics Family Relations Proportional Hazards Models Registries Self-Injurious Behavior Socioeconomic Factors Surveys and Questionnaires Sweden
First date
2016-06-12T10:30:36.181Z