Skip to main content
Publication date
2016 10
Authors
Sokolowski, M Wasserman, J Wasserman, D
Author KI Usernames
Sokolowski, M|masoko Wasserman, D|danwas
Pubmed ID
26666204
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bipolär störning Egentlig depression Fall-kontrollstudier Genetiska sjukdomsanlag Genome-Wide Association Study Kvinnlig Manlig Multifaktoriell nedärvning Människa Polymorfism, enkelnukleotid Riskfaktorer Schizofreni Självmord Självmordsförsök Självmordstankar Utvecklingsgener Vuxna
Mesh EN
Bipolar Disorder Case-Control Studies Depressive Disorder, Major Genes, Developmental Genetic Predisposition to Disease Genome-Wide Association Study Multifactorial Inheritance Polymorphism, Single Nucleotide Risk Factors Schizophrenia Suicidal Ideation Suicide Suicide, Attempted
First date
2016-10-09T10:54:52.278Z