Skip to main content
Publication date
2016 11
Authors
Kuja-Halkola, R Lebwohl, B Halfvarson, J Wijmenga, C Magnusson, PKE Ludvigsson, JF
Author KI Usernames
Kuja-Halkola, R|ralkuj Ludvigsson, JF|joludv Magnusson, PKE|patmag Magnusson, PK|patmag
Pubmed ID
27207974
Journal
Gut
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Enäggstvillingar Förskolebarn Genetisk variation Glutenintolerans HLA-DQ-antigener Kvinnlig Manlig Miljö Multifaktoriell nedärvning Människa Prevalens Register Sverige Tunntarm Tvåäggstvillingar Vävnadsprov
Mesh EN
Biopsy Celiac Disease Environment Genetic Variation HLA-DQ Antigens Intestine, Small Multifactorial Inheritance Prevalence Registries Sweden Twins, Dizygotic Twins, Monozygotic
First date
2016-11-20T10:29:52.586Z