Skip to main content
Publication date
2016 Mar
Authors
Oudin, A Forsberg, B Adolfsson, AN Lind, N Modig, L Nordin, M Nordin, S Adolfsson, R Nilsson, LG
Pubmed ID
26305859
Journal
Environmental health perspectives
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Alzheimers sjukdom Demens, vaskulär Fordonsavgaser Kvinnlig Kväveoxider Longitudinella studier Luftförorenande ämnen Luftförorening Manlig Medelålders personer Miljöexponering Människa Prospektiva studier Riskfaktorer Städer Sverige Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Air Pollutants Air Pollution Alzheimer Disease Cities Dementia, Vascular Environmental Exposure Longitudinal Studies Nitrogen Oxides Prospective Studies Risk Factors Sweden Vehicle Emissions
First date
2016-03-20T10:22:29.068Z