Skip to main content
Publication date
2017 08 21
Authors
Lee, S Zhang, C Liu, ZT Klevstig, M Mukhopadhyay, B Bergentall, M Cinar, R Stahlman, M Sikanic, N Park, JK Deshmukh, S Harzandi, AM Kuijpers, T Grotli, M Elsasser, SJ Piening, BD Snyder, M Smith, U Nielsen, J Backhed, F Kunos, G Uhlen, M Boren, J Mardinoglu, A
Author KI Usernames
Elsasser, SJ|simels Elsässer, SJ|simels
Pubmed ID
28827398
Journal
Molecular systems biology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Celler, odlade Djur Fettsyrasyntetas, typ I Genuttrycksmönster Hep G2-celler Icke alkoholbetingad fettlever K562-celler Kartor över proteininteraktion Lever Levercellskarcinom Levertumörer Människa Möss Organspecificitet Reglering av genuttryck Regulatoriska gennätverk Riktad molekylär behandling RNA-sekvensanalys Systembiologi
Mesh EN
Carcinoma, Hepatocellular Cells, Cultured Fatty Acid Synthase, Type I Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation Gene Regulatory Networks Hep G2 Cells K562 Cells Liver Liver Neoplasms Molecular Targeted Therapy Non-alcoholic Fatty Liver Disease Organ Specificity Protein Interaction Maps Sequence Analysis, RNA Systems Biology
First date
2018-03-19T03:15:35.946Z