Skip to main content
Publication date
2017 03
Authors
Olbers, T Beamish, AJ Gronowitz, E Flodmark, CE Dahlgren, J Bruze, G Ekbom, K Friberg, P Gothberg, G Jarvholm, K Karlsson, J Marild, S Neovius, M Peltonen, M Marcus, C
Author KI Usernames
Bruze, G|gusbru Ekbom, K|kerekb Marcus, C|clmarc Neovius, M|marneo
Pubmed ID
28065734
Journal
The lancet. Diabetes & endocrinology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barnfetma Behandlingsresultat Fetma, sjuklig Hjärt-kärlsjukdomar Kroppsmasseindex Kvinnlig Laparoskopi Magsäckskirurgi Manlig Människa Prospektiva studier Riskfaktorer Sverige Ungdomar
Mesh EN
Body Mass Index Cardiovascular Diseases Gastric Bypass Laparoscopy Obesity, Morbid Pediatric Obesity Prospective Studies Risk Factors Sweden Treatment Outcome
First date
2017-03-26T10:49:18.74Z