Skip to main content
Publication date
2018 09
Authors
Kinsella, N Stattin, P Cahill, D Brown, C Bill-Axelson, A Bratt, O Carlsson, S Van Hemelrijck, M
Pubmed ID
29598981
Journal
European urology
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal Familjerelationer Hälsokompetens Hälsomedvetande, attityder, beteende Kliniska riktlinjer som ämne Klinisk övervakning Manlig Medelålders personer Människa Olikhet i tillgång till hälsovård Patientföljsamhet Patientinflytande Patientinformation som ämne Prostatatumörer Riskbedömning Riskfaktorer Socialt stöd Valbeteende Äldre
Mesh EN
Attitude of Health Personnel Choice Behavior Family Relations Healthcare Disparities Health Knowledge, Attitudes, Practice Health Literacy Patient Compliance Patient Education as Topic Patient Participation Practice Guidelines as Topic Prostatic Neoplasms Risk Assessment Risk Factors Social Support Watchful Waiting
First date
2018-08-27T00:16:17.87Z