Skip to main content
Publication date
2016 Jan 01
Authors
Galie, N Humbert, M Vachiery, JL Gibbs, S Lang, I Torbicki, A Simonneau, G Peacock, A Noordegraaf, AV Beghetti, M Ghofrani, A Sanchez, MAG Hansmann, G Klepetko, W Lancellotti, P Matucci, M McDonagh, T Pierard, LA Trindade, PT Zompatori, M Hoeper, M
Group authors
European Respiratory Soc ERS European Soc Cardiology ESC
Pubmed ID
26320113
Journal
European heart journal
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Algoritmer Andningsfunktionstester Arbetsprov Ballongembolektomi Barn Behandlingsresultat Bindvävssjukdomar Biomarkörer Blodproppssjukdomar Blodtryckssänkande medel Blodupphostning Datortomografi Ekokardiografi Elektiv kirurgi Elektrokardiografi Försöksbehandlingar Genetisk vägledning Gentester Graviditet Graviditetskomplikationer, hjärta-kärl Hemangiom HIV-infektioner Hjärtfel, medfödda Hjärtkateterisering Hjärtrytmrubbningar Hälsotillstånd Högerkammardysfunktion Kombinationsterapi Kvinnlig Lunghypertoni Lungtransplantation Läkemedelsinteraktioner Magnetisk resonansangiografi Motionsterapi Multimodal avbildning Människa Patientföljsamhet Portahypertension Remiss och konsultation Resemedicin Riskbedömning Riskfaktorer Socialt stöd Terminalvård Vuxna Vårdrelaterad infektion
Mesh EN
Algorithms Antihypertensive Agents Arrhythmias, Cardiac Balloon Embolectomy Biomarkers Cardiac Catheterization Combined Modality Therapy Connective Tissue Diseases Cross Infection Drug Interactions Echocardiography Elective Surgical Procedures Electrocardiography Exercise Test Exercise Therapy Genetic Counseling Genetic Testing Health Status Heart Defects, Congenital Hemangioma Hemoptysis HIV Infections Hypertension, Portal Hypertension, Pulmonary Lung Transplantation Magnetic Resonance Angiography Multimodal Imaging Patient Compliance Pregnancy Complications, Cardiovascular Referral and Consultation Respiratory Function Tests Risk Assessment Risk Factors Social Support Terminal Care Therapies, Investigational Thromboembolism Tomography, X-Ray Computed Travel Medicine Treatment Outcome Ventricular Dysfunction, Right
First date
2016-03-17T18:22:25.453Z