Skip to main content
Publication date
2017 09
Authors
Klatte, DCF Gasparini, A Xu, H de Deco, P Trevisan, M Johansson, ALV Wettermark, B Arnlov, J Janmaat, CJ Lindholm, B Dekker, FW Coresh, J Grams, ME Carrero, JJ
Author KI Usernames
Arnlov, J|johaar Carrero, JJ|jucarr Johansson, ALV|annajo Lindholm, B|benlin Trevisan, M|martre Wettermark, B|bjowet Xu, H|hongxu Ärnlöv, J|johaar
Pubmed ID
28583827
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Akut njurskada Glomerulär filtrationshastighet Histamin H2-blockerare Kreatinin Kronisk njurfunktionsförsämring Kronisk njursvikt Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Protonpumphämmare Retrospektiva studier Riskfaktorer Sjukdomsförlopp Sverige Uppföljningsstudier Vuxna Äldre
Mesh EN
Acute Kidney Injury Creatinine Disease Progression Follow-Up Studies Glomerular Filtration Rate Histamine H2 Antagonists Kidney Failure, Chronic Proton Pump Inhibitors Renal Insufficiency, Chronic Retrospective Studies Risk Factors Sweden
First date
2017-09-10T10:27:40.926Z