Skip to main content
Publication date
2017 Dec
Authors
Fridman, WH Zitvogel, L Sautes-Fridman, C Kroemer, G
Pubmed ID
28741618
Journal
Nature reviews. Clinical oncology
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Behandlingsresultat Djur Immunologisk övervakning Immunterapi Lymfocyter, tumörinfiltrerande Människa Prediktivt värde av tester Tumörer Tumör escape Tumörmarkörer Tumörmikromiljö
Mesh EN
Biomarkers, Tumor Immunotherapy Lymphocytes, Tumor-Infiltrating Monitoring, Immunologic Neoplasms Predictive Value of Tests Treatment Outcome Tumor Escape Tumor Microenvironment
First date
2017-12-17T10:54:55.981Z