Publication date
2018 01 17
Authors
Page, BDG Valerie, NCK Wright, RHG Wallner, O Isaksson, R Carter, M Rudd, SG Loseva, O Jemth, AS Almlof, I Font-Mateu, J Llona-Minguez, S Baranczewski, P Jeppsson, F Homan, E Almqvist, H Axelsson, H Regmi, S Gustavsson, AL Lundback, T Scobie, M Stromberg, K Stenmark, P Beato, M Helleday, T
Author KI Usernames
Almlof, I|ingalm Almlöf, I|ingalm Axelsson, H|hanaxe Gustavsson, AL|gustav Helleday, T|thohel Homan, E|evehom Jemth, AS|annjem Loseva, O|olglos Lundback, T|thlund Lundbäck, T|thlund Page, BDG|brepag Rudd, SG|searud Scobie, M|marsco Valerie, NCK|nicval Wallner, O|olowal
Pubmed ID
29343827
Journal
Nature communications
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Adenosindifosfatribos Adenosintrifosfat Brösttumörer Cellförökning Cellkärna Enzymhämmare HL-60-celler Kvinnlig Molekylstruktur Människa Progestiner Pyrofosfataser RNA-interferens Signaltransduktion Substratspecificitet Tumörcellinje
Mesh EN
Adenosine Diphosphate Ribose Adenosine Triphosphate Breast Neoplasms Cell Line, Tumor Cell Nucleus Cell Proliferation Enzyme Inhibitors HL-60 Cells Molecular Structure Progestins Pyrophosphatases RNA Interference Signal Transduction Substrate Specificity
First date
2018-01-29T00:01:52.521Z