Skip to main content
Publication date
2017 Aug
Authors
Laridan, E Denorme, F Desender, L Francois, O Andersson, T Deckmyn, H Vanhoorelbeke, K De Meyer, SF
Author KI Usernames
Andersson, T|tander
Pubmed ID
28696508
Journal
Annals of neurology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Biomarkörer Blodpropp CD-antigener Celladhesionsmolekyler Cellantal DNA Extracellulära fällor GPI-länkade proteiner Hjärnischemi Kvinnlig Leukocytelastas Manlig Medelålders personer Människa Slaganfall Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Antigens, CD Biomarkers Brain Ischemia Cell Adhesion Molecules Cell Count DNA Extracellular Traps GPI-Linked Proteins Leukocyte Elastase Stroke Thrombosis
First date
2017-09-03T10:13:30.689Z