Publication date
2018 08
Authors
Liu, C Vinnerljung, B Ostberg, V Gauffin, K Juarez, S Cnattingius, S Hjern, A
Author KI Usernames
Cnattingius, S|svecna Hjern, A|andehj Liu, C|canliu
Pubmed ID
30021856
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Fosterbarn Förskolebarn För tidig födelse Generationsrelationer Kohortstudier Kvinnlig Människa Nyfött barn Psykologisk stress Register Riskfaktorer Spädbarn Sverige Traumatiska barndomsupplevelser Unga vuxna Ungdomar Vuxna
Mesh EN
Adverse Childhood Experiences Child, Foster Cohort Studies Intergenerational Relations Premature Birth Registries Risk Factors Stress, Psychological Sweden
First date
2018-08-13T02:20:35.71Z