Skip to main content
Publication date
2018 07
Authors
Mosing, MA Lundholm, C Cnattingius, S Gatz, M Pedersen, NL
Author KI Usernames
Cnattingius, S|svecna Lundholm, C|celund Mosing, MA|mirmos Pedersen, NL|nanped
Pubmed ID
30020924
Journal
PLoS medicine
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Demens Fosterålder Födelsevikt Huvud Huvudmätning Kognition Kognitiva störningar Kognitivt åldrande Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Nyfödda Register Riskbedömning Riskfaktorer Spädbarn med låg födelsevikt Sverige Åldersfaktorer Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Age Factors Birth Weight Cephalometry Cognition Cognition Disorders Cognitive Aging Dementia Gestational Age Head Infant, Low Birth Weight Registries Risk Assessment Risk Factors Sweden
First date
2018-08-13T02:20:35.71Z