Skip to main content
Publication date
2016 10
Authors
Stellos, K Gatsiou, A Stamatelopoulos, K Matic, LP John, D Lunella, FF Jae, N Rossbach, O Amrhein, C Sigala, F Boon, RA Furtig, B Manavski, Y You, XT Uchida, S Keller, T Boeckel, JN Franco-Cereceda, A Maegdefessel, L Chen, W Schwalbe, H Bindereif, A Eriksson, P Hedin, U Zeiher, AM Dimmeler, S
Author KI Usernames
Eriksson, P|pereri Franco-Cereceda, A|andfra Hedin, U|ulfhed Maegdefessel, L|larmae Matic, LP|ljuper Perisic Matic, L|ljuper
Pubmed ID
27595325
Journal
Nature medicine
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
3` otolkade områden Adenosin Adenosindeaminas Aortabråck Ateroskleros ELVA-liknande protein 1 Gammainterferon Gen-knockdown Gen-knock-in Halsartärsjukdomar HUVEC Högkapacitetsnukleotidsekvensering Immunfluorescensteknik Immunoblot Inosin Katepsiner Kransartärsjukdom Kvinnlig Manlig Medelålders personer Människa Posttranskriptionsmodifiering av RNA Realtids polymeraskedjereaktion Reglering av genuttryck RNA-bindande proteiner RNA, budbärar RNA-editering RNA-sekvensanalys Syrebrist Tumörnekrosfaktor-alfa Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
3' Untranslated Regions Adenosine Adenosine Deaminase Aortic Aneurysm Atherosclerosis Carotid Artery Diseases Cathepsins Coronary Artery Disease ELAV-Like Protein 1 Fluorescent Antibody Technique Gene Expression Regulation Gene Knockdown Techniques Gene Knock-In Techniques High-Throughput Nucleotide Sequencing Human Umbilical Vein Endothelial Cells Hypoxia Immunoblotting Inosine Interferon-gamma Real-Time Polymerase Chain Reaction RNA-Binding Proteins RNA Editing RNA, Messenger RNA Processing, Post-Transcriptional Sequence Analysis, RNA Tumor Necrosis Factor-alpha
First date
2016-10-30T10:44:59.412Z