Skip to main content
Publication date
2016 07
Authors
Granstrom, AL Svenningsson, A Hagel, E Oddsberg, J Nordenskjold, A Wester, T
Author KI Usernames
Granstrom, AL|anlof Hagel, E|evahag Löf Granström, A|anlof Nordenskjold, A|anorde Nordenskjöld, A|anorde Svenningsson, A|svenni Wester, T|towest
Pubmed ID
27307146
Journal
Pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Fall-kontrollstudier Graviditet Graviditetskomplikationer Hirschsprungs sjukdom Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Prevalens Prospektiva studier Riskfaktorer Sverige Unga vuxna Vuxna
Mesh EN
Case-Control Studies Hirschsprung Disease Pregnancy Complications Prevalence Prospective Studies Risk Factors Sweden
First date
2016-08-08T15:47:06.87Z