Skip to main content
Publication date
2016 12
Authors
Lohcharoenkal, W Harada, M Loven, J Meisgen, F Landen, NX Zhang, LY Lapins, J Das Mahapatra, K Shi, H Nissinen, L Kahari, VM Stahle, M Sonkoly, E Grander, D Arsenian-Henriksson, M Pivarcsi, A
Author KI Usernames
Arsenian-Henriksson, M|marhen Grander, D|dangra Grandér, D|dangra Landen, NX|ningxu Landén, NX|ningxu Lapins, J|janlap Lohcharoenkal, W|warloh Pivarcsi, A|andpiv Shi, H|haoshi Sonkoly, E|enison Stahle, M|monsta Ståhle, M|monsta
Pubmed ID
27452220
Journal
The Journal of investigative dermatology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Cellproliferation Cellöverlevnad Genuttrycksmönster Hudtumörer Kvinnlig Manlig MikroRNA myc-gener Människa Patologisk kärlnybildning Reglering av genuttryck, tumörer Sensitivitet och specificitet Skivepitelkarcinom Stickprovsundersökningar Tumörcellinje Tumörinvasivitet Tumörstadieindelning Tumörsuppressorgener Uppreglering
Mesh EN
Carcinoma, Squamous Cell Cell Line, Tumor Cell Proliferation Cell Survival Gene Expression Profiling Gene Expression Regulation, Neoplastic Genes, myc Genes, Tumor Suppressor MicroRNAs Neoplasm Invasiveness Neoplasm Staging Neovascularization, Pathologic Sampling Studies Sensitivity and Specificity Skin Neoplasms Up-Regulation
First date
2016-12-18T10:39:20.875Z