Skip to main content
Publication date
2017 03
Authors
Stafoggia, M Schneider, A Cyrys, J Samoli, E Andersen, ZJ Bedada, GB Bellander, T Cattani, G Eleftheriadis, K Faustini, A Hoffmann, B Jacquemin, B Katsouyanni, K Massling, A Pekkanen, J Perez, N Peters, A Quass, U Yli-Tuomi, T Forastiere, F
Group authors
UF& HLTH Study Grp
Author KI Usernames
Bellander, T|tombel
Pubmed ID
27922535
Journal
Epidemiology (Cambridge, Mass.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Barn Danmark Dödlighet Europa Finland Förskolebarn Grekland Italien Kvinnlig Kvävedioxid Luftburna partiklar Luftförorening Manlig Medelålders personer Miljöexponering Människa Nyfödda Poissonregression Regressionsanalys Spanien Spädbarn Städer Sverige Tidsfaktorer Tyskland Tätortsbefolkning Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre
Mesh EN
Air Pollution Cities Denmark Environmental Exposure Europe Finland Germany Greece Italy Mortality Nitrogen Dioxide Particulate Matter Poisson Distribution Regression Analysis Spain Sweden Time Factors Urban Population
First date
2017-03-26T10:28:21.779Z