Skip to main content
Publication date
2017 07 01
Authors
Hayes, JF Osborn, DPJ Lewis, G Dalman, C Lundin, A
Author KI Usernames
Dalman, C|chrdal Lundin, A|andrlu
Pubmed ID
28538982
Journal
JAMA psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bipolär störning Känslor Longitudinella studier Manlig Människa Personlighet Personlighetsutveckling Psykotiska störningar Register Riskfaktorer Schizofreni Sociala färdigheter Sverige Unga vuxna Ungdomar Vuxna
Mesh EN
Bipolar Disorder Emotions Longitudinal Studies Personality Personality Development Psychotic Disorders Registries Risk Factors Schizophrenia Social Skills Sweden
First date
2017-07-23T10:33:33.412Z