Skip to main content
Publication date
2019 03
Authors
Igra, AM Vahter, M Raqib, R Kippler, M
Author KI Usernames
Kippler, M|markip Vahter, M|marvah
Pubmed ID
30848671
Journal
Environmental health perspectives
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bangladesh Barn Ben och benvävnad Biomarkörer Graviditet Kadmium Kvinnlig Longitudinella studier Miljöexponering Miljöförorenande medel Människa Prenatal exponering, sena effekter
Mesh EN
Bangladesh Biomarkers Bone and Bones Cadmium Environmental Exposure Environmental Pollutants Longitudinal Studies Prenatal Exposure Delayed Effects
First date
2019-04-27T23:23:02.783Z