Skip to main content
Publication date
2016 Sep
Authors
Berge, E Cohen, G Roaldsen, MB Lundstrom, E Isaksson, E Rudberg, AS Slot, KB Forbes, J Smith, J Drever, J Wardlaw, JM Lindley, RI Sandercock, PAG Whiteley, WN
Group authors
IST-3 Collaborative Grp
Author KI Usernames
Isaksson, E|evaisa Lundstrom, E|eriklu Lundström, E|eriklu Rudberg, AS|annsru
Pubmed ID
27450474
Journal
The Lancet. Neurology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Fibrinolytika Hjärnischemi Kvinnlig Manlig Människa Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Slaganfall Uppföljningsstudier Vävnadsplasminogenaktivator Äldre Äldre, 80 och över Överlevnadsanalys
Mesh EN
Brain Ischemia Fibrinolytic Agents Follow-Up Studies Outcome Assessment (Health Care) Stroke Survival Analysis Tissue Plasminogen Activator
First date
2016-09-04T10:41:48.104Z