Skip to main content
Publication date
2017 03 01
Authors
Ljungqvist, O Scott, M Fearon, KC
Author KI Usernames
Ljungqvist, O|olllju
Pubmed ID
28097305
Journal
JAMA surgery
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Behandlingsprotokoll Kliniska riktlinjer som ämne Kostnadsbesparingar Människa Perioperativ omhändertagande Postoperativa komplikationer Programutveckling Tidig mobilisering Vårdlag Vårdtid
Mesh EN
Clinical Protocols Cost Savings Early Ambulation Length of Stay Patient Care Team Perioperative Care Postoperative Complications Practice Guidelines as Topic Program Development
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z