Skip to main content
Publication date
2019 Mar 23
Authors
Goisis, A Remes, H Martikainen, P Klemetti, R Myrskyla, M
Pubmed ID
30655015
Journal
Lancet (London, England)
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Barn Befruktning Finland Fosterålder Födelsevikt Förskolebarn För tidig födelse Graviditet Graviditetsutfall Hälsoindikatorer Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Spädbarn Tekniker för fortplantningshjälp Ungdomar
Mesh EN
Birth Weight Fertilization Finland Gestational Age Health Status Indicators Pregnancy Outcome Premature Birth Reproductive Techniques, Assisted
First date
2019-04-07T19:25:50.933Z