Skip to main content
Publication date
2019 Apr
Authors
Bergman, JJGHM De Groof, AJ Pech, O Ragunath, K Armstrong, D Mostafavi, N Lundell, L Dent, J Vieth, M Tytgat, GN Sharma, P
Group authors
Int Working Grp Classification
Author KI Usernames
Lundell, L|larslu
Pubmed ID
30610858
Journal
Gastroenterology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Barretts esofagus Celltransformation, neoplastisk Datorstödd undervisning Esofagoskopi Europa Förenta Staterna Internet Kanada Klinisk kompetens Matstrupe Matstrupstumörer Människa Observatörsvariation Prediktivt värde av tester Prognos Resultats reproducerbarhet Specialistutbildning, läkare Vidareutbildning, läkare Videoinspelning Vävnadsprov Återkoppling
Mesh EN
Barrett Esophagus Biopsy Canada Cell Transformation, Neoplastic Clinical Competence Computer-Assisted Instruction Education, Medical, Continuing Education, Medical, Graduate Esophageal Neoplasms Esophagoscopy Esophagus Europe Feedback Internet Observer Variation Predictive Value of Tests Prognosis Reproducibility of Results United States Video Recording
First date
2019-04-21T07:33:37.658Z