Skip to main content
Publication date
2016 Mar
Authors
Ambrogio, C Gomez-Lopez, G Falcone, M Vidal, A Nadal, E Crosetto, N Blasco, RB Fernandez-Marcos, PJ Sanchez-Cespedes, M Ren, XM Wang, Z Ding, K Hidalgo, M Serrano, M Villanueva, A Santamaria, D Barbacid, M
Author KI Usernames
Crosetto, N|niccro
Pubmed ID
26855149
Journal
Nature medicine
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Adenokarcinom Apoptos Cellproliferation Cisplatin Dasatinib Djur Experimentella tumörer Intracellulära signalpeptider och -proteiner Kombinationsterapi med cellgifter Kvinnlig Lungtumörer Manlig Medelålders personer Membranproteiner Monoklonala antikroppar Monoklonala antikroppar, humaniserade Mutation Människa Möss Notchreceptorer Omvänt transkriptaspolymeraskedjereaktion Paklitaxel Proto-onkogenproteiner p21(ras) Receptorprotein-tyrosinkinaser Reglering av genuttryck, tumörer Signalomvandling Tumörcellinje Tumörtransplantation Äldre
Mesh EN
Adenocarcinoma Adenocarcinoma of Lung Antibodies, Monoclonal Antibodies, Monoclonal, Humanized Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols Apoptosis Cell Line, Tumor Cell Proliferation Cisplatin Dasatinib Discoidin Domain Receptor 1 Gene Expression Regulation, Neoplastic Intracellular Signaling Peptides and Proteins Lung Neoplasms Membrane Proteins Mutation Neoplasms, Experimental Neoplasm Transplantation Paclitaxel Proto-Oncogene Proteins p21(ras) Receptor Protein-Tyrosine Kinases Receptors, Notch Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction Signal Transduction
First date
2016-03-20T10:37:54.68Z