Skip to main content
Publication date
2016 Jun 03
Authors
Schwalb, B Michel, M Zacher, B Fruhauf, K Demel, C Tresch, A Gagneur, J Cramer, P
Author KI Usernames
Cramer, P|patcra Fruhauf, K|katfru Frühauf, K|katfru
Pubmed ID
27257258
Journal
Science (New York, N.Y.)
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Basparsbildning DNA-styrt RNA-polymeraser Genuttrycksmönster Lång-ickekodande RNA Människa Polyadenylering Promotorregioner, genetik RNA, budbärar Termineringssekvenser Transkriptionsterminering, genetisk Transkripton
Mesh EN
Base Pairing DNA-Directed RNA Polymerases Gene Expression Profiling Polyadenylation Promoter Regions, Genetic RNA, Long Noncoding RNA, Messenger Terminator Regions, Genetic Transcription Termination, Genetic Transcriptome
First date
2016-06-12T10:53:13.377Z