Skip to main content
Publication date
2016 Nov 01
Authors
Alegria, AA Radua, J Rubia, K
Author KI Usernames
Radua, J|joarad
Pubmed ID
27523497
Journal
The American journal of psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Barn Exekutiv funktion Fall-kontrollstudier Funktionell neuroavbildning Hjärna Hjärnans kartläggning Kvinnlig Känslor Magnetisk resonanstomografi Manlig Människa Ungdomar Uppförandestörning Uppmärksamhets- och beteendestörningar
Mesh EN
Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders Brain Brain Mapping Case-Control Studies Conduct Disorder Emotions Executive Function Functional Neuroimaging Magnetic Resonance Imaging
First date
2016-11-14T09:10:09.091Z