Skip to main content
Publication date
2016 09 06
Authors
Oberg, AS D'Onofrio, BM Rickert, ME Hernandez-Diaz, S Ecker, JL Almqvist, C Larsson, H Lichtenstein, P Bateman, BT
Author KI Usernames
Almqvist, C|catalm D'Onofrio, BM|bridon Larsson, H|henlar Lichtenstein, P|paulic Oberg, AS|sarobe
Pubmed ID
27454803
Journal
JAMA pediatrics
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Autismspektrumstörning Barn Förskolebarn Graviditet Kvinnlig Människa Nyfödda Register Riskfaktorer Spädbarn Sverige Syskon Vuxna Värkarbete, framkallat
Mesh EN
Autism Spectrum Disorder Labor, Induced Registries Risk Factors Siblings Sweden
First date
2016-10-16T10:30:54.688Z