Skip to main content
Publication date
2016 09
Authors
Sariaslan, A Larsson, H Fazel, S
Author KI Usernames
Larsson, H|henlar Sariaslan, A|amisar
Pubmed ID
26666206
Journal
Molecular psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Bipolär störning Genetiska sjukdomsanlag Komorbiditet Kvinnlig Manlig Missbruksrelaterade sjukdomar Multivariantanalys Människa Psykotiska störningar Register Riskfaktorer Schizofreni Sverige Syskon Tvillingar Vuxna Våld
Mesh EN
Bipolar Disorder Comorbidity Genetic Predisposition to Disease Multivariate Analysis Psychotic Disorders Registries Risk Factors Schizophrenia Siblings Substance-Related Disorders Sweden Twins Violence
First date
2016-09-25T11:10:05.529Z