Skip to main content
Publication date
2016 Jan
Authors
Egeberg, A Mallbris, L Gislason, GH Skov, L Hansen, PR
Author KI Usernames
Mallbris, L|lotmal
Pubmed ID
26763428
Journal
The Journal of investigative dermatology
Doctype
Article
KI Connection
Medel
Mesh SV
Chi-tvåfördelning Danmark Incidens Kohortstudier Komorbiditet Konfidensintervall Kvinnlig Könsfördelning Manlig Medelålders personer Multipel skleros Människa Poissonregression Prognos Psoriasis Register Retrospektiva studier Riskbedömning Sjukdomsgradsmått Unga vuxna Vuxna Åldersfördelning Äldre
Mesh EN
Age Distribution Chi-Square Distribution Cohort Studies Comorbidity Confidence Intervals Denmark Incidence Multiple Sclerosis Poisson Distribution Prognosis Psoriasis Registries Retrospective Studies Risk Assessment Severity of Illness Index Sex Distribution
First date
2016-07-03T10:39:24.386Z