Skip to main content
Publication date
2016 11
Authors
Helgadottir, H Hoiom, V Tuominen, R Nielsen, K Jonsson, G Olsson, H Hansson, J
Author KI Usernames
Hansson, J|johhan Helgadottir, H|hilhel Hoiom, V|vermag Höiom, V|vermag Tuominen, R|raituo
Pubmed ID
27287845
Journal
Journal of the National Cancer Institute
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Basalcellskarcinom Cyklinberoendekinashämmare p18 Fall-kontrollstudier Germinalcellsmutation Hudtumörer Kaplan-Meiers skattning Kvinnlig Manlig Medelålders personer Melanom Människa Proportional hazard-modeller Register Skivepitelkarcinom Sverige Unga vuxna Ungdomar Vuxna Äldre Äldre, 80 och över Överlevnadsfrekvens
Mesh EN
Carcinoma, Basal Cell Carcinoma, Squamous Cell Case-Control Studies Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor p18 Germ-Line Mutation Kaplan-Meier Estimate Melanoma Proportional Hazards Models Registries Skin Neoplasms Survival Rate Sweden
First date
2017-03-05T10:31:38.162Z