Skip to main content
Publication date
2016 Jan 07
Authors
Steuer, J Lachat, M Veith, FJ Wanhainen, A
Author KI Usernames
Steuer, J|johnst
Pubmed ID
26543044
Journal
European heart journal
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Aortabristning Aortabråck, buk Blodkärlsprotes Blodkärlsprotesimplantation Elektiv kirurgi Endovaskulära tekniker Kvinnlig Manlig Människa Postoperativa komplikationer Randomiserade kliniska prövningar som ämne Register Riskfaktorer Tidig diagnos Uppföljningsstudier
Mesh EN
Aortic Aneurysm, Abdominal Aortic Rupture Blood Vessel Prosthesis Blood Vessel Prosthesis Implantation Early Diagnosis Elective Surgical Procedures Endovascular Procedures Follow-Up Studies Postoperative Complications Randomized Controlled Trials as Topic Registries Risk Factors
First date
2016-03-17T18:22:24.444Z