Skip to main content
Publication date
2019
Authors
Lin, L Liu, YT Pan, CQ Zhang, JH Zhao, Y Shao, RY Huang, ZH Su, YQ Shi, M Bin, JP Liao, YL Li, NL Wang, CL Liao, WJ
Author KI Usernames
Li, NL|naili Li, N|naili
Pubmed ID
31037159
Journal
Theranostics
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Cellförökning Cellrörelse Cellöverlevnad Djur Genetisk transkription Glykolys GTPas-aktiverande proteiner Magsäckstumörer Manlig Människa Möss Möss, inavlade BALB C Möss, nakna Nedreglering Prognos Reglering av genuttryck, tumörer Signalomvandling Stress, fysiologisk Transaktivatorer Tumörcellinje
Mesh EN
Cell Line, Tumor Cell Movement Cell Proliferation Cell Survival Down-Regulation Gene Expression Regulation, Neoplastic Glycolysis GTPase-Activating Proteins Mice, Inbred BALB C Mice, Nude Prognosis Signal Transduction Stomach Neoplasms Stress, Physiological Trans-Activators Transcription, Genetic
First date
2019-05-04T21:34:07.633Z