Skip to main content
Publication date
2016 08
Authors
Vissing, J Barresi, R Witting, N Van Ghelue, M Gammelgaard, L Bindoff, LA Straub, V Lochmuller, H Hudson, J Wahl, CM Arnardottir, S Dahlbom, K Jonsrud, C Duno, M
Author KI Usernames
Arnardottir, S|snjarn
Pubmed ID
27259757
Journal
Brain : a journal of neurology
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Bäcken-skuldergördelmuskeldystrofier Dominanta gener Gendeletion Heterozygot Kalpain Kvinnlig Manlig Medelålders personer Muskelproteiner Människa Stamtavla Unga vuxna Vuxna Äldre Äldre, 80 och över
Mesh EN
Calpain Gene Deletion Genes, Dominant Heterozygote Muscle Proteins Muscular Dystrophies, Limb-Girdle Pedigree
First date
2016-10-02T10:20:18.283Z