Skip to main content
Publication date
2016 Apr 12
Authors
Vedanthan, R Bansilal, S Soto, AV Kovacic, JC Latina, J Jaslow, R Santana, M Gorga, E Kasarskis, A Hajjar, R Schadt, EE Bjorkegren, JL Fayad, ZA Fuster, V
Author KI Usernames
Bjorkegren, JL|jobjor Björkegren, JL|jobjor
Pubmed ID
27056780
Journal
Journal of the American College of Cardiology
Doctype
Review
KI Connection
Låg
Mesh SV
Attityder till hälsa Familjerelationer Föräldraskap Genomik Hjärt-kärlsjukdomar Hälsobeteende Hälsokampanjer Kommunikation Motorisk aktivitet Människa Psykologisk stress Social miljö Ätbeteende
Mesh EN
Attitude to Health Cardiovascular Diseases Communication Family Relations Feeding Behavior Genomics Health Behavior Health Promotion Motor Activity Parenting Social Environment Stress, Psychological
First date
2016-04-24T10:59:06.225Z