Skip to main content
Publication date
2019 03 26
Authors
Norman, M Hallberg, B Abrahamsson, T Bjorklund, LJ Domellof, M Farooqi, A Bruun, CF Gadsboll, C Hellstrom-Westas, L Ingemansson, F Kallen, K Ley, D Marsal, K Normann, E Serenius, F Stephansson, O Stigson, L Um-Bergstrom, P Hakansson, S
Author KI Usernames
Hallberg, B|bouhal Norman, M|miknor Stephansson, O|oloste Um-Bergstrom, P|petumb Um-Bergström, P|petumb
Pubmed ID
30912837
Journal
JAMA
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Dödfödsel Extremt för tidigt födda Fosterålder Fostrets livsduglighet Intensivvård av nyfödda Kvinnlig Manlig Människa Nyfödda Prospektiva studier Sjukdomar hos för tidigt födda Spädbarn Spädbarnsdödlighet Sverige Utvecklingsstörningar Överlevnadsfrekvens
Mesh EN
Developmental Disabilities Fetal Viability Gestational Age Infant, Extremely Premature Infant Mortality Infant, Premature, Diseases Intensive Care, Neonatal Prospective Studies Stillbirth Survival Rate Sweden
First date
2019-04-07T19:25:50.933Z