Skip to main content
Publication date
2017 Nov
Authors
Li, ZQ Chen, JH Yu, H He, L Xu, YF Zhang, D Yi, QZ Li, CG Li, XW Shen, JW Song, ZJ Ji, WD Wang, M Zhou, J Chen, BY Liu, YH Wang, JQ Wang, P Yang, P Wang, QZ Feng, GY Liu, BX Sun, WS Li, BJ He, G Li, WD Wan, CL Xu, Q Li, WJ Wen, ZJ Liu, K Huang, F Ji, J Ripke, S Yue, WH Sullivan, PF O'Donovan, MC Shi, YY
Author KI Usernames
Sullivan, PF|patrsu
Pubmed ID
28991256
Journal
Nature genetics
Doctype
Article
KI Connection
Låg
Mesh SV
Alleler Genetiska loci Genetiska sjukdomsanlag Genkartläggning Genome-Wide Association Study Kartläggning av proteininteraktion Kvinnlig Manlig Människa Människans genom Regulatoriska gennätverk Riskbedömning Schizofreni Urbefolkning i Asien
Mesh EN
Alleles Asian Continental Ancestry Group Chromosome Mapping Gene Regulatory Networks Genetic Loci Genetic Predisposition to Disease Genome, Human Genome-Wide Association Study Protein Interaction Mapping Risk Assessment Schizophrenia
First date
2017-11-12T10:46:17.516Z