Skip to main content
Publication date
2017 Dec
Authors
Wenger, E Brozzoli, C Lindenberger, U Lovden, M
Author KI Usernames
Lovden, M|marlov Lövdén, M|marlov
Pubmed ID
29149999
Journal
Trends in cognitive sciences
Doctype
Review
KI Connection
Hög
Mesh SV
Hjärna Inlärning Motoriska färdigheter Människa Neuroplasticitet Organstorlek
Mesh EN
Brain Learning Motor Skills Neuronal Plasticity Organ Size
First date
2017-11-28T14:58:52.342Z