Skip to main content
Publication date
2017 Jul 01
Authors
Fereshtehnejad, SM Zeighami, Y Dagher, A Postuma, RB
Author KI Usernames
Fereshtehnejad, SM|smfer
Pubmed ID
28549077
Journal
Brain : a journal of neurology
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Amyloid beta-peptider Beteendestörningar, REM-sömn Biomarkörer Dopaminerga neuroner Förtvining Kvinnlig Magnetisk resonanstomografi Manlig Medelålders personer Mild kognitiv störning Människa Neuroavbildning Neuropsykologiska tester Parkinsons sjukdom Primära dysautonomier Prospektiva studier Sjukdomsförlopp tau-proteiner
Mesh EN
Amyloid beta-Peptides Atrophy Biomarkers Cognitive Dysfunction Disease Progression Dopaminergic Neurons Magnetic Resonance Imaging Neuroimaging Neuropsychological Tests Parkinson Disease Primary Dysautonomias Prospective Studies REM Sleep Behavior Disorder tau Proteins
First date
2017-07-09T10:19:35.713Z