Skip to main content
Publication date
2017 07
Authors
Tiihonen, J Tanskanen, A Hoti, F Vattulainen, P Taipale, H Mehtala, J Lahteenvuo, M
Author KI Usernames
Taipale, H|heitai Tanskanen, A|antans Tiihonen, J|jartii
Pubmed ID
28578901
Journal
The lancet. Psychiatry
Doctype
Article
KI Connection
Hög
Mesh SV
Amitriptylin Antidepressiva medel Antipsykosmedel Depressiv sjukdom Egentlig depression Finland Incidens Klozapin Kohortstudier Kvinnlig Litium Manlig Medelålders personer Människa Resultatvärdering (Hälso- och sjukvård) Risk Sekundärprevention Sjukdomsgradsmått Vuxna Återintagning Äldre
Mesh EN
Amitriptyline Antidepressive Agents Antipsychotic Agents Clozapine Cohort Studies Depressive Disorder Depressive Disorder, Major Finland Incidence Lithium Outcome Assessment (Health Care) Patient Readmission Risk Secondary Prevention Severity of Illness Index
First date
2018-12-04T22:17:26.032Z